10 standpunten voor een beter Middelkerke

Lijst Dedecker wil met Uw steun de toekomst van onze kustgemeente veilig stellen, en kiest resoluut voor grondige hervormingen van het gemeentebeleid. Middelkerke heeft alles in zich om een zeer welvarende gemeente te worden, die kansen geeft aan de jongeren, waar het loont om te ondernemen, en waar jong en oud zich veilig voelen.

  1. Nul procent personenbelastingen
  2. Lijst Dedecker staat voor een open, eerlijk en transparant bestuur
  3. "Wat we zelf doen, doen we beter” 
  4. Jeugd, gezin & onderwijs. We erven de wereld niet van onze ouders, we lenen ze van onze kinderen
  5. Toerisme is de smeerolie van onze gemeentelijke economie
  6. Mobiliteit en infrastructuur. Vlot verkeer is veilig verkeer
  7. Ruimtelijke Ordening met respect voor ruimte
  8. Sport is niet alleen ontspanning maar ook volksgezondheid
  9. Cultuur met grote en kleine C
  10. Het OCMW is een vangnet, geen hangmat

 

Lees meer op www.lddmiddelkerke.be/p/partijprogramma-gemeenteraadsverkiezing.html

 

 

 

 

 

Geef ons uw mening

Uw mening is belangrijk. Geef ons uw mening en ontvang binnen 24u een antwoord van Lieve Landuyt.