Gemeente Slijpe

Slijpe is een deelgemeente van Middelkerke. In 1971 werd Slijpe een deel van de gemeente Spermalie, maar deze werd op zijn beurt in 1977 bij Middelkerke gevoegd.

Kerk Slijpe

Over het grondgebied van Slijpe loopt het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. In het westen van de deelgemeente ligt rond een brug over deze vaart het gehucht Rattevalle. Slijpe ligt ook aan de E40. De verbindingsweg tussen de autosnelweg en de populaire toeristische kustgemeente Middelkerke loopt echter dwars door de dorpskern. Om de druk op de dorpskern wat te verlichten werd het plan opgevat om een directe verbindingsweg aan te leggen naast het dorp. De ringweg werd gerealiseerd in september 2009.

 

Geschiedenis van Slijpe

Rond 1135 schonk de graaf van Vlaanderen heel wat grond in Slijpe aan de Tempelorde. De Tempeliers bouwden op hun nieuwe bezit een van de eerste Tempelhoven in West-Europa.

Opgravingen in 2002-2003 leverden de resten op van een omvangrijk gebouw. Het gebouw staat op geen enkele historische kaart van het Tempelhof en de functie ervan is nog niet helemaal duidelijk.

Slijpe kwam in 2009 in de belangstelling te staan door het tv-programma Mercator, dat een Tempeliersroute volgde en Slijpe als eindbestemming had.

 

Meer weten over Slijpe?

Geef ons uw mening

Uw mening is belangrijk. Geef ons uw mening en ontvang binnen 24u een antwoord van Lieve Landuyt.