Gemeente Leffinge

Leffinge is een polderdorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Het is sinds 1977 een deelgemeente van de kustplaats Middelkerke. Leffinge ligt aan het Kanaal Plassendale - Nieuwpoort.

 

Kerk Leffinge

Geschiedenis van Leffinge

In de Romeinse tijd werd in Leffinge aan zoutwinning gedaan door zeewater te laten verdampen (zie ook Walraversijde). Opgravingen in 2010 hebben aangetoond dat er in de vroege middeleeuwen tussen 700 en 1100 na Christus al bewoning was t.h.v. een 'bult' (= terp) genaamd de ‘Oude Werf’.

Het betreft de vroegste middeleeuwse bewoning in onze kustvlakte nadat die door de Romeinen omwille van economische problemen weer verlaten was. Deze bewoning was reeds aanwezig voordat de kustvlakte bedijkt werd, in een gevarieerd en dynamisch landschap van schorren, slikken en geulen (waarvan de vlakbijgelegen waterloop Ieperleed nog een restant is).

In dit landschap waren zoutwinning en schapenteelt wellicht de belangrijkste economische activiteiten. De vroege boeren die op de kleine terpen en hogere delen van het landschap woonden stonden ook duidelijk in contact met de rest van de Noordzee wereld.

Overigens is dit niet de enige plaats van archeologisch en historisch belang in de omgeving. Vlakbij liggen de restanten van het leenhof van de adellijke familie van Cleyhem, die in het middeleeuwse Brugge een belangrijke politieke rol speelden en mogelijk hun roots in Leffinge hebben. Een eerste kerk werd opgericht in de 10e eeuw.

 

Meer weten over Leffinge?

 

Geef ons uw mening

Uw mening is belangrijk. Geef ons uw mening en ontvang binnen 24u een antwoord van Lieve Landuyt.